Temas:  info@mamaras.com
Bizimle birlikte sosyal: linkedin  fb icon 325x325

Mamaras & İş Ortakları her modern şirketin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, her müşterisinin ihtiyaçlarına / gereksinimlerine göre özel hizmet sağlamaktadır.

Daha spesifik olarak, Mamaras & İş Ortakları aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

 

Mamaras & İş Ortakları her modern şirketin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, her müşterisinin ihtiyaçlarına / gereksinimlerine göre özel hizmet sağlamaktadır.

Daha spesifik olarak, Mamaras & İş Ortakları aşağıdaki alanlarda hizmet vermektedir:

 

Birleşmeler ve Satın Almalar

Pazar Araştırması

İş İmkanlarının Değerlendirilmesi

Kazançların Kurtarılması

Değerlendirme

Birleşmeler & Satın Almalar İş Planı

Görüşme Desteği

Durum Tespiti

Kaynak Sağlama

İzleme ve Tatbikat

 

İdari Örgütlenme ve Strateji

Kuruluş ve şirket kurulumu

Tüzüklerin Taslağını Oluşturma

İç İşlem ve Kontrol Gelişimi

Prosedürler ve Formlar

Sermayeyi Arttırma

Kurumsal Değişimlers

Birleşmeler ve Satın Almalar

Franchise Geliştirme

 

İnsan Kaynakları

Çizelge

Personel Eğitimi

Uygun Personel Bulma

Ücret Yönetimi

Motivasyon Sistemleri

Uzun vadeli iş gücü planlaması

 

Mali Yönetim

 

Sonuçların Kontrolü ve İzlenmesi

Nakde çevrilebilirlik

Uzun vadeli borç

Bankalarla İşbirliği ve Görüşme

Tahvil / Borçlanma Senetleri

Kurumsal Mali İşler Yönetimi

Halka Arz & Yeni Hisse Senetlerinin Yayınlanması

Şirket Değerlendirmesi

Mali Değerlendirme / İmar Kredisi

Kredi, Leasing ve Finanse Etme Desteği

Şirket Değerlendirmesi

Şirket satış ya da satın alma

Kotasyon / Halka Arz

Birleşmeler

Hissedarların Hizmetten Çekilmesi

Risk Sermayesi

Sermaye Bulma

İş Ortaklığı

 

Vergilendirme - Muhasebe

Kurumlar Vergisi

Bireysel Vergilendirme

Gayrimenkul Konuları

Uluslararası İşlemler

Muhasebe Departmanı Organizasyonu

Muhasebe Departmanının Yeniden Yapılanması

Muhasebe Departmanının Denetimi

Özel Vergi Danışmanlığı

Nakit Akışı Hareketleri

Analitik Muhasebe Uygulamaları

Finansal Tablo Hazırlama

Uluslararası Muhasebe Standartları

 

Yatırım Programları

  • Yatırım Malları Planlama
  • Yatırım Tekliflerinin Yönetimi
  • Yeni Programları Güncelleme